3 Hovedkvaliteter av en effektiv leder

Noen selskaper har helt ineffektive ledere; Andre selskaper har middelmådige ledere som får jobben, og noen selskaper har effektive og vellykkede ledere som hjelper bedrifter til å bli høydepunktet for sin bransje. Effektive ledere har egenskaper som hjelper dem med å skissere en plan for suksess og deretter bringe arbeidsstyrken sammen for å realisere den suksessen.

person~~POS=TRUNC

Få ledere har lyktes i å bringe folk sammen uten å lytte til, snakke med og empathisere med folkene rundt dem. En vellykket forretningsleder må forstå sine ansatte og snakke med dem på et personlig nivå. Hvis en leders ansatte ikke virkelig kjenner ham - eller som han - er det lite sannsynlig at de vil høre eller bli påvirket av noe han har å si. Suksessfulle bedriftsledere lytter til ansattes bekymringer, følger med sine problemer og prøver å bringe alle sammen på en måte som ikke forlater noen. De fleste ansatte foretrekker å jobbe for en leder som er forståelig og vennlig i stedet for en som er kald og tar beslutninger uten hensyn til arbeidskraften hans.

Visjonær

Alle store ledere vet hva de vil oppnå. De har en visjon i tankene, og de blir ikke sidetracked eller blir plaget med ubetydelige problemer. Ledere som benytter dårlig lederteknikk har ofte ingen plan for fremtiden. De kaster bare ideer på en vegg og håper de holder fast. Visjonærer utvikler en ide og lager et veikart for hvordan man oppnår den ideen. Ved å gjøre det, forene de arbeidsstyrken ved å tydelig forklare hva det er hver medarbeider trenger å gjøre. Det er liten forvirring og nesten ingen disorganisering under en visjonær leder.

Motivasjon

Effektive ledere motiverer menneskene rundt dem. De bringer sine ansatte sammen og inspirerer dem til å utføre høyt nivå og oppnå mål. En vellykket forretningsleder vet at han ikke kan gjøre alt alene og at han trenger sin arbeidsstyrke. En effektiv leder styrker sine ansatte og gir dem et formål. Han sikrer at ansatte forstår hvordan deres handlinger påvirker selskapet og hva som venter på dem hvis de oppnår målene sine. Ved å belønne ansatte med kampanjer, løfter og andre fordeler, anerkjenner effektive ledere en ansattes bidrag og holder arbeidsstyrken sulten for å forbedre seg. Motivasjonsledere ønsker at ansatte skal lykkes, og det ønskes gnidning på hver ansatt.

Bli en effektiv leder

Noen mennesker kan bli født med lederskapskvaliteter, men det betyr ikke at de vet hvordan man skal dra nytte av disse egenskapene. Ledere vokser fra å gjøre feil og fra å ta risiko og mislykkes. Ved å ta tid til å vurdere hvilke ledelsesstrategier som fungerte og hvilke som feilet, og hvorfor, fortsetter middelmådige ledere til å bli effektive. For eksempel, anta at du prøvde en motiverende taktikk som tilbakefødte og førte til lav moral. Lær av den feilen ved å studere hva som gikk galt.

Anbefalt

Hva er de viktigste resultatindikatorene for å spore sikkerhetsytelse?
2019
Hvorfor Microsoft Word viser ikke toppmargenen
2019
Hvordan komme seg på Elance
2019