Gjør LIFO eller FIFO utsatt skatt i tider med stigende priser?

Selv om stigende priser øker kostnadene ved kjøp av lager, påvirker stigende priser LIFO (Last-in, First-out) og FIFO (First-in, First-out) beholdningsverdiene annerledes. Hver varebeholdning sendes inn i regnskapssystemet til anskaffelseskost. De økte beholdningskostnadene strømmer gjennom produksjonslinjen eller blir en del av detaljhandelens videresalgskostnader. Hvorvidt stigende kostnader øker eller utsetter skattebetalingen, avhenger av om du sporer lagerbeholdningen din ved hjelp av LIFO- eller FIFO-metoden.

LIFO Inventory Method

Under LIFO-varemetoden bruker du først den sist mottatte beholdningen. Den eldre beholdningen blir først tatt i bruk når nyere lager er brukt opp. Hvis du for eksempel mottar en varelager på dag 15, dag 10 og dag fem, bruker du dag 15 lager først, dag 10 lager andre og dag fem lager sist. Ved å bruke den dyrere beholdningen øker du først prisen på varer som selges. Som et resultat har du mindre inntekt å rapportere om resultatregnskapet.

FIFO Inventory Method

Med FIFO-varemetoden bruker du den eldste beholdningen først. Den nyere beholdningen er kun satt i bruk når den eldre beholdningen er brukt opp. Hvis du for eksempel mottar beholdningsforsendelser på dag fem, dag 10 og dag 15, bruker du dag fem lager først, dag 10 lager andre og dag 15 lager sist. Siden du bruker din billigere vare først, er prisen på varer som selges, lavere. Dette betyr imidlertid at du rapporterer mer inntekt på resultatregnskapet.

LIFO og stigende priser

Stigende priser har en umiddelbar innvirkning på lagerkostnadene dine, og hver ny varebeholdning koster mer enn forrige forsendelser. Dette øker kostnaden for varer som selges og reduserer inntektene dine. Hvis oppkjøpskostnader for kjøp fortsetter å stige, men salgsprisen forblir uendret, vil prisen på varer som selges fortsette å øke, noe som igjen vil redusere inntektene ytterligere. Av denne grunn forsøker du å bruke LIFO i tider med stigende priser på skattebetalinger.

FIFO og stigende priser

Med FIFO har stigende priser ikke umiddelbar effekt på varekostnadene dine. Du holder den dyrere beholdningen i reserve og bruker den billigere beholdningen først. Din solgte varekostnad forblir relativt uendret til tross for økende varepriser. Du rapporterer mer inntekt i resultatregnskapet og betaler mer skatt. Det er derfor FIFO utsetter ikke dine skattebetalinger. Men bør du gå tom for billig inventar, må du kanskje bruke den dyrere beholdningen. I så fall vil din stigende varekostnad og redusert inntekt begynne å utsette en del av dine skattebetalinger.

Anbefalt

Inventaromsetningsforholdet for hjemmebyggere
2019
Hva er fordelene med effektiv teamkommunikasjon?
2019
Hvordan unngå å gjøre en negativ inntrykk på jobb
2019