Hvordan få lisensiert for barnepass

En barneomsorgsvirksomhet kan være givende hvis du liker å jobbe med barn. For å kunne drive en juridisk barnehagevirksomhet, må du vanligvis søke om barneverns lisensiering i din stat. De eksakte kravene for lisensiering kan variere fra stat til stat. På enkelte steder trenger alle barnepass fasiliteter lisensiering, mens andre kanskje bare krever lisensiering for fasiliteter som tar vare på et minimum antall barn. Sikre et barnepasselisens er første skritt i å drive en vellykket barnehagevirksomhet.

1.

Bestem om du vil gi barnepass i ditt eget hjem eller i barnepass. Lisensieringskravene kan variere avhengig av hvor du skal drive barnehagevirksomheten og hvor mange barn du vil godta.

2.

Sjekk lovene for barneverns lisensiering i din spesielle jurisdiksjon. Du kan få barneverns lisensiering fra din lokale avdeling for offentlig velferd, avdeling for helse og menneskelige tjenester, eller et lignende byrå.

3.

Hent en lisenspakke fra det aktuelle byrået i din jurisdiksjon. På enkelte steder kan du be om lisensieringspakker via telefon mens du er i andre, du må kanskje be om dem personlig. Enkelte jurisdiksjoner kan til og med gi søknadsmateriale online.

4.

Se gjennom jurisdiksjonens lisenspakke for minimumskrav du må møte for å sikre lisensiering. For eksempel kan din jurisdiksjon ha minimumsalder og utdanningskrav. Ofte må direktøren til barnepasset ha en høyskole eller en slags sertifisering. Eieren av en hjemme barnehage virksomhet kan imidlertid være lisensiert med et videregående diplom eller General Educational Development (GED) diplom, men.

5.

Delta en orientering hvis en er nødvendig i din jurisdiksjon. Dette kan gi en innføring i jurisdiksjonens barnevernslov og lisensprosedyrer.

6.

Send til en bakgrunnskontroll. I mange stater må enkeltpersoner underkaste seg kriminell registrering og bekjempelse av misbruk av barnevansker før de kan bli lisensiert. Noen ganger er fingeravtrykk også nødvendig.

7.

Inspiser ditt hjem eller barnepass for å sikre at den oppfyller statlige standarder. For eksempel må du kanskje installere et låst medisinskap for å kunne oppfylle lisensstandarder i enkelte stater. Du kan finne statens standarder i en lisensieringspakke eller på statens lisensnettsted. Noen ganger er denne informasjonen også gitt i en orientering.

8.

Fullfør eventuelle tilleggstrening som kreves i staten din. For eksempel må du kanskje fullføre kardiopulmonell gjenopplivning (HLR) og førstehjelpstrening før du mottar en lisens.

9.

Planlegge en medisinsk eksamen og tuberkulose test. Du kan bli pålagt å sende inn et helseundersøkelsesskjema som viser at du har god helse.

10.

Send inn en utfylt søknad og den nødvendige avgiften til adressen som er oppført i søknadspakken. Lisensieringsavgiftene varierer avhengig av jurisdiksjonen der du ønsker å drive barnehagevirksomhet og hvilken type anlegg du vil starte.

11.

Tillat inspektører inn i barnehagen eller barnepasset hvis det er nødvendig. Noen stater krever at barneomsorgsforetakene skal underkaste seg en inspeksjon før lisensiering, eller på et tidspunkt etter lisensprosessen.

Tips

  • Hvis staten krever barnepassedirektører å ha høyskolegrader, bør du vurdere å ansette noen andre til å fungere som direktør for barnepasset ditt. Du kan da tjene en grad mens du bygger din virksomhet.

Anbefalt

Hvordan få godkjent for et American Express Corporate Card hvis du har hatt konkurs
2019
Fordeler med en finansiell analyse
2019
Internet Explorer vil ikke skrive ut til trådløs skriver
2019