Lisenser som trengs for å starte en dagpleie

For de som vurderer en barnehagevirksomhet, er en kjærlighet til barn en fordel, men stater krever konkrete kvalifikasjoner. Statlige myndigheter krever hjemmeplejeforetak samt barnepass for å få en lisens til å drive og omsorg for barn. Arbeidstakere i barnehagen eller hjemmehelsetjenesten må også oppfylle statens krav.

Home Day Cares

Hjemmehjelpsfasilitetene går ut av barnevernsleverandørens familiens hjem. Stater begrenser antall barn en familie hjemme barnehage kan gi. Antall barn som staten tillater i hjemmet dagpleie, kan avhenge av alderen på barna og antall barnevernsleverandører som arbeider i hjemmet. For eksempel begrenser New Hampshire familiedag omsorg til seks førskolealderbarn og opptil tre skolealderbarn i hjemmet på en gang.

Barnehage sentre

Barnepass i et kommersielt anlegg kan romme et større antall barn. Anleggsinnehaveren må sende inn søknad til staten, som dokumenterer kvalifikasjoner for barnevernsleverandører, anleggstimer, måltidsplaner og beredskapsplaner. Staten New Hampshire tillater gruppebarnspleiefasilitetene å ta vare på opptil fire barn under 3 år og pluss opptil fem skolealder for å møte lisensreglene.

Barnevernsleverandører

Barnevernsleverandører kan oppfylle treningskrav med høyskolekurs i tidlig barndomsutvikling og erfaring som gir omsorg for barn i et lisensiert anlegg. Leverandører i barnepass skal også ha sertifisering i spedbarn og barn HLR, samt grunnleggende førstehjelp. For eksempel krever staten i Florida hjemmet barnehage tilbydere fullføre 30 timers familie hjemme barnehage trening før lisensavtale. I tillegg må leverandøren fullføre ytterligere 10 timers opplæring innen seks måneder etter at han har fått lisensen.

Facility Inspeksjoner

Hjemmehjelp og barnepass vil gjennomgå inspeksjoner av staten for å sikre at den oppfyller sikkerhetskravene. For eksempel, i California, hvis det er en kilde til drikkevann, må anlegget ved lisensiering angi at vannet er trygt til konsum. Stater krever fasiliteter har plass til hvile, fysisk aktivitet og kjøkkenfasiliteter for sentre som tilbyr mat. Staten krever opptegnelser for barn i anlegget, inkludert immuniseringsinformasjon. New Hampshire barnepass må gjennomgå en inspeksjon for opprinnelig lisens og minst to ytterligere inspeksjoner i løpet av de tre år lisensen er gyldig.

Anbefalt

Hvordan bli en Computer Retailer
2019
Slik sporer du eierandel i QuickBooks
2019
Betydningen av god kommunikasjon i næringslivet
2019