LIFO og dens innvirkning på kontantstrøm for bilforhandlere

Last-in, first-out eller LIFO, er en regnskapsmetode som brukes til å måle hvor mye et autoforhandler har brukt til å kjøpe produktene den solgte i løpet av året. LIFO-metoden beregner kostnaden for varer solgt på grunnlag av at enhetene som er kjøpt sist, er de som selges først. Siden kjøp av lager utgjør en stor del av utgiftene, bruker autoforhandlere LIFO-metoden til å beregne deres solgte varekostnad.

LIFO og Auto Dealers

De aller fleste autoforhandlere bruker LIFO-metoden til å sette en dollarverdi på sine beholdninger. For eksempel, hvis forhandleren kjøpte en kompakt bil for $ 20.000, en sedan for $ 30.000 og en lastebil for $ 50.000, så solgt sedan og lastebil, forhandlet pålagt $ 80.000 i kostnaden av varer solgt under LIFO metoden. Siden nyere biler ofte har høyere prislapper enn eldre modeller, bruker autoforhandlere LIFO-metoden til å vise høyere kostnader for solgte varer og lavere nettoinntekt.

LIFO Reserve

LIFO-reserven er forskjellen mellom beholdningsberegningene utført under LIFO-regler og de som er gjort under de konvensjonelle FIFO-reglene (først-i-første-ut). LIFO-reserven viser hvor mye mer LIFO-metoden har beregnet i prisen på varer solgt i forhold til FIFO siden forhandleren begynte å bruke LIFO-metoden. LIFO-reserven vil øke i år med stigende bilpriser dersom all den solgte varen ble kjøpt av forhandleren i løpet av året. Reserven vil falle i løpet av mange år med fallende lagerpriser eller hvis lageroverskridelsen overstiger kjøp.

LIFO Recapture

LIFO-gjenvinning er den skattepliktig inntekt som et forhandler er pålagt å rapportere når lagernivåene faller under det foregående år. Forskjellen mellom lagernivåene fra år til år betraktes som skattepliktig inntekt. I løpet av de siste årene har forhandlerne blitt tvunget til å håndtere lagernivåer på eller over det foregående år eller betale en skjult skattekostnad som kommer fra LIFO-gjenfangst. Nye skatteregler gjør det mulig for forhandlere å plassere forskjellige kjøretøytyper, for eksempel biler og lastebiler, inn i samme basseng for å redusere kostnadene ved LIFO-gjenvinning.

LIFO og kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen viser hvor mye forhandleren brukte for å kjøpe sin beholdning. LIFO-metoden beregner kostnaden for varer som er solgt ved å trekke salget av den siste anskaffelsesbeholdningen fra beløpet brukt ved innkjøp av lagerbeholdningen. Når bilprisene øker, resulterer LIFO-metoden i en høyere kostnad på solgte varer, lavere nettoinntekt og lavere skatt. Under økonomiske nedganger er resultatet en høyere nettoinntekt og høyere skatt.

Anbefalt

Slik slår du av utkast i Mac Mail
2019
7-Eleven Franchise Krav
2019
Er det ulovlig å trykke på en ansattes telefon?
2019