Begrensninger av SWOT-analyse

Hvordan ta beslutninger er et konsept som er kritisk for ledere og ansatte i enhver liten bedrift. SWOT-analyse er et sammendragsverktøy, ofte omtalt i forretningsplanlegging, som kan brukes og nyttig i enhver beslutningsprosess eller for å analysere en situasjon. SWOT står for styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det er vanligvis trukket ut i en firekvadrant boks som gir mulighet for et sammendrag som er organisert i henhold til de fire seksjonstitlene. Selv om det kan være et verdifullt planleggingsverktøy, har det noen begrensninger.

SWOT kan oversimplisere et problem

En SWOT-analyse bør være kortfattet og til poenget. Dette er verdifullt når det gjelder å formidle en kompleks situasjon til andre på papir eller i et møte. Det oversimpliserer imidlertid problemet eller utfordringen ved ikke å tillate en detaljert analyse eller dybde for forklaring av flere faktorer.

En beslutning om å outsource IT-avdelingen din vil for eksempel ha stor innvirkning på kulturen og menneskelige ressurser i organisasjonen. Mens det vil øke lønnsomheten på kort sikt, kan det føre til stor stress blant de ansatte som forblir og en generell negativ innvirkning på kultur og ytelse.

Svært subjektiv

SWOT krever at du arbeider innenfor en begrenset oversikt og at dommer blir gjort om de positive og negative forholdene som påvirker organisasjonen. Dette kan påvirkes av SWOT-lederens bakgrunn eller gjøres mindre relevant ved usikkerhet i eksterne faktorer som markedsstabilitet, noe som kan være en svakhet eller trussel hvis en liten bedrift søker finansiering f.eks. Som et kvalitativt mål, er det også underlagt tolkning som kan skape forskjeller i mening.

Bare rammestruktur

Som rammeverk har SWOT verdi. Det gir imidlertid ikke organisasjonens ledelse med bestemt retning eller fortelle ledere hvordan man identifiserer de viktigste aspektene for seg selv. Det er avhengig av kompetente ledere for å nøyaktig identifisere og prioritere de viktigste elementene. Dette er ingen enkel oppgave, uansett om du driver et oppstartsselskap eller leder et stort non-profit. Regjeringslovgivningen og den raske markedsskiftingen kan ha stor innvirkning på virksomheten din, men de krever dyp markedsundersøkelse for å håndtere, noe som er godt utenfor rike av en SWOT-analyse.

Vektforhold, men ikke i SWOT

En annen ulempe ved SWOT-analysen er at den gir like vekt til hvert punkt. Det gir ikke vekt på de spesifikke punktene som kan være mye mer relevante eller effektive. Muligheten til å outsource IT-avdelingen kan for eksempel se bra ut, men for et programvarefirma kan risikoen for brudd på immaterielle rettigheter alene gjøre en beslutning mot et slikt trekk en enkel. Denne risikoen er stor nok til å ødelegge hele selskapet, og derfor er en mulighet til å spare 12 prosent på utviklingskostnader kanskje ikke verdt det.

Anbefalt

Hvordan få godkjent for et American Express Corporate Card hvis du har hatt konkurs
2019
Fordeler med en finansiell analyse
2019
Internet Explorer vil ikke skrive ut til trådløs skriver
2019