Den mest sannsynlige årsaken til "nettsiden er utløpt"

Hvis nettleseren din informerer deg om at nettsiden du klikker på, er utløpt, betyr det ikke at siden har opphørt å eksistere. Du kan få advarselen "utgått" av flere grunner, avhengig av hva du gjør, hvilket datasystem du bruker og nettleseren din. Problemet er mest sannsynlig å sparke inn når du klikker tilbake til en side du nettopp har besøkt, eller prøv å oppdatere en side.

Personvern

Vanligvis caches nettleseren dine sidene du besøkte tidligere i en nettlesingsøkt. Når du klikker på Tilbake-knappen i nettleseren din for å gå tilbake en side eller to, tar det deg der, men noen ganger forteller du at siden er utløpt. En vanlig grunn, sier IT-forfatteren Chris Shiflet, at den utgåtte siden kan inneholde sensitiv informasjon. Hvis du for eksempel har fylt ut personopplysninger i et salgsskjema, eller kontaktet helsearbeideren, kan nettstedets vert ha forhindret caching for å sikre at ingen andre ser dataene ved et uhell.

Kommer tilbake

Selv om det ikke er noen sensitiv informasjon, kan du ikke cache websiden du vil ha. Nettleseren din krever en viss diskplass for å lagre informasjon fra sidene. Nettleseren gir deg muligheten til å angi en cache grense og vil ikke lagre noe utover det. Hvis du har satt grensen for lav, eller jobber du med andres maskin, kan en side utløpe fordi nettleseren ikke kan beholde informasjonen.

POST

POST er en metode for å sende data over Internett, for eksempel når du fyller ut og sender inn et skjema. Hvis dataene utløper på grunn av cache-grenser, kan nettleseren din fortelle deg problemet og be deg om å sende inn dataene på nytt. Vanligvis kan du gjøre det uten skade. Internet Explorer forteller imidlertid ofte at nettsiden er utløpt, og av sikkerhetsgrunner kommer den ikke til å sende dataene på nytt.

Andre muligheter

I noen tilfeller sier Microsoft, vil Internet Explorer gi deg en varslingsvarsel, selv om du ikke har klikket på Tilbake-knappen. Dette kan oppstå hvis de avanserte innstillingene i nettleseren din er konfigurert slik at den ikke lagrer krypterte sider. Hvis du ikke endrer denne innstillingen, kan det hende du må optimalisere Internet Explorer for å få det til å fungere skikkelig. Du kan også prøve å klikke på Kompatibilitetsvisning, som justerer nettleseren din til nettsteder designet for eldre versjoner av Explorer.

Anbefalt

Slik slår du av utkast i Mac Mail
2019
7-Eleven Franchise Krav
2019
Er det ulovlig å trykke på en ansattes telefon?
2019