Tradisjonell hierarkisk organisasjonsstruktur

Som bedriftseier er måten du velger å strukturere og drive din bedrift en stor beslutning som kan høste belønninger hvis ditt valg samsvarer med kulturen du vil opprette. Organisasjonsstruktur kan fremme samarbeid, øke arbeidsmoral og forbedre effektivitet og produksjon. Imidlertid har de raske fremskrittene innen teknologi og demokratisering av arbeidsplassen forandret hvordan bedrifter opererer. Som et resultat er den tradisjonelle hierarkiske organisasjonsstrukturen ikke det mest effektive alternativet for mange bedrifter i det 21. århundre. I stedet flytter vellykkede bedrifter til typer organisasjonsstrukturer som gjør at ansatte kan ta mer av sine egne beslutninger og unngå stivhet i tradisjonelle modeller.

Hierarkiske organisasjonselementer

Tidligere implementerte småbedriftseiere strukturen i en hierarkisk organisasjon fordi den holdt makten i hendene på bedriftspresidenter og øverste ledelse. Et hierarkisk selskap er en av de mest autoritative typer organisasjonsstruktur fordi kraften flyter vertikalt og oppover, og ansatte er avdelingsnivå. Alle ansatte følger en kommandokjede. Eksempelvis har konsernsjef endelige uttalelser om drift i alle divisjoner, men hver avdeling har en leder som driver daglig drift og i siste instans rapporterer til konsernsjefen. Militæret er en institusjon som effektivt utnytter det tradisjonelle hierarkiet. Hver soldat svarer til sin kommandant, mens presidenten i USA står øverst i kjeden som kommandosjef. Hvert medlem av militæret forstår og respekterer dette tradisjonelle hierarkiet fordi overordnede gjør alle viktige avgjørelser og stoler på de som er under oppsyn for å gjennomføre sine beslutninger effektivt.

Hierarkiske organisasjonsfordeler

En av de viktigste fordelene ved det tradisjonelle hierarkiet er at ansatte har klar kunnskap om deres rolle og ansvar innenfor organisasjonen. Bedrifter som bruker hierarkisk struktur gjør dermed forutsigbare trekk og er lett kontrollert. Hierarkiske selskaper har en tendens til å ha mange regler som lar ledere bruke forhåndsbestemte retningslinjer for styring av konflikter. En annen fordel med en hierarkisk struktur er at bedriftseiere kan ansette ledere som har spesifikke ferdigheter i bestemte avdelinger. I stedet for å ansette en leder som er ansvarlig for områder utenfor hans kompetanse, kan bedriftseiere som bruker en topp ned struktur maksimere ferdighetene og talenter mellomansvarlige som har en omfattende forståelse av sitt kompetanseområde. Dette kan skape en større følelse av samarbeid og samarbeid i rang-og-fil-ansatte som rapporterer til disse ledere fordi disse medarbeiderne vil ha større tillit og tillit til sine ledere.

Hierarkiske organisasjons ulemper

I dagens globale og Internett-drevne økonomi betyr den raske bevegelsen av mennesker og varer over landegrensene at tradisjonell hierarkisk struktur kan bremse funksjonene i et selskap. For eksempel, hvis et selskap må godkjenne kjøp av nye forsyninger for å møte kundens ordre, må en medarbeider gå opp i kommandokoden til han når noen ganger med fullmakt til å godkjenne transaksjonen. Bedrifter som prøver å tilpasse seg den nye økonomien, kan skape ytterligere problemer ved å endre sin utdaterte organisasjonsstruktur i stykker i stedet for å omforme den fra topp til bunn. Faktisk er bedriftseiere ofte uvitende om disse strukturelle problemer, eller tror de vil jobbe seg ut over tid.

Hierarkiske organisasjonshensyn

De fleste bedrifter flytter seg bort fra de typer organisasjonsstruktur som begrenser tilpasning og evne til å svinge for å ta hensyn til endringer i forbrukernes etterspørsel. Som et resultat har det vært en økende popularitet av en organisasjonsstruktur som ikke har noen grenser, også kjent som et virtuelt selskap. For eksempel kan et selskap outsource flere grunnleggende funksjoner, for eksempel kundeservice, til et annet selskap. Andre selskaper kan tillate arbeidstakere å administrere sine prosjekter. Det er imidlertid behov for noe tradisjonelt hierarki, spesielt når et problem oppstår, og noen med autoritet trenger å ta en beslutning.

Anbefalt

Hvordan bruker en liten Caesars Franchise-eier en arbeidsdag?
2019
Hvordan motivere en ulykkelig stab
2019
Fordelene og ulempene ved å lage lysbilder fra grunnen ved hjelp av PowerPoint
2019