Hvilken lisens trenger jeg å starte en kafé?

En kafé er en restaurant - vanligvis en liten og uformell restaurant. Typen av lisenser som trengs for å starte en kafé, er ikke vesentlig annerledes enn lisensiering av enhver annen type restaurant. Kafeen eieren trenger lisenser eller tillatelser til å drive forretninger generelt, videresalgstillatelser og mathåndteringsstillatelser. En annen vurdering er forretningsstedet. Avhengig av type lisens og forretningssted, kan kaféet kanskje appellere til byen, fylket eller staten for en bestemt lisens.

Forretningslokale

Normalt skal virksomheter som befinner seg innenfor byens grenser, søke om forretningslisens med byens kontorist. Hvis den er lokalisert i et uavhengig område av fylket, kan kaféet ikke ha behov for et forretningslisens. Vanligvis koster et forretningslisens en flat avgift, fornybar årlig. Hvis du åpner en kafé i byen, ring din kontors kontor for lisensiering. Hvis du befinner deg i et uinkorporert område, ring din fylkeskontor kontor for lisensiering informasjon.

Videresalgslisens

Noen stater krever at forhandlere skal belaste kundenes omsetningsavgift. Hvis du åpner en kafé i en stat med selvangivelse, må du kontakte staten om å få en videresalgslov eller tillatelse. Normalt er det ingen gebyr for lisensen eller tillatelsen, og i stedet for å forny det hvert år, beholder tillatelsen innehaveren lisensen aktiv ved å sende inn nødvendig selvangivelse og sende salgsskatt, samlet fra kunder til staten. En stat kan tilbakekalle en videresalgslisens dersom kaféet ikke sender inn rettidig selvangivelse.

Helse Tillatelser

Hensikten med helsetillatelsene - som normalt utstedes av fylkehelseavdelingen - er å beskytte allmennheten fra restauranter som utøver usikre mathåndterings- og lagringsprosedyrer. I likhet med forretnings lisensen kan det være en årlig lisensavgift. Helseavdelingen inspiserer regelmessig kaféet, og har makten til å utstede en bot eller tilbakekalle helsetillatelsen, hvis kaféet utgjør en offentlig sikkerhetsrisiko. Mange helseavdelinger krever også at ansatte i kaféet holder matforhandlers kort. Dette innebærer å ta og passere en matbehandlingsklasse, som viser at kortinnehaveren forstår de sikre matbehandlingsmetodene.

Liquor License

Hvis kaféet har til hensikt å selge alkohol, vil det også trenge en brennevilkår utstedt av statens brennevirksomhet. Vanligvis er dette det vanskeligste og dyreste av alle lisenser. Vanligvis er en lisens for å selge øl og vin billigere enn en for en full bar. Regler og priser knyttet til brennevilkår varierer etter stat. For eksempel, i Oregon er det en $ 400 årlig avgift for å få et kommersielt komplett salgslisens. Mens i New Mexico var gjennomsnittlig lisensavgift rundt $ 381 000. Søknadsprosessen innebærer normalt hvor staten undersøker søkeren, og naboer på den planlagte kaféen har mulighet til å motsette seg lisensen.

Anbefalt

Hva er fordelene med Lean Six Sigma?
2019
Slik bryter du en franchiseavtale
2019
Forretningslisens Fordeler og ulemper
2019