10 grunner til at HR er viktig for en organisasjon

Menneskelige ressurser er viktige for organisasjoner i myriade områder, alt fra strategisk planlegging til bedriftens image. HR-utøvere i en liten bedrift med godt avrundet ekspertise gir en rekke tjenester til ansatte. Områdene der HR opprettholder kontroll, kan øke medarbeidernes erfaring gjennom hele arbeidsstyrken samtidig som virksomheten styrkes.

1. Strategisk ledelse

HR forbedrer selskapets bunnlinje med sin kunnskap om hvordan menneskelig kapital påvirker organisatorisk suksess. Ledere med kompetanse i HR strategisk ledelse deltar i beslutningsprosesser som ligger til grunn for nåværende bemanningsvurderinger og prognoser for fremtidig arbeidsstyrkebehov basert på forretningsbehov.

2. Lønn

HR kompensasjon spesialister utvikler realistiske kompensasjon strukturer som setter selskapslønn konkurranse med andre bedrifter i området, i samme bransje eller selskaper konkurrerer om ansatte med lignende ferdigheter. De gjennomfører omfattende lønnsundersøkelser for å opprettholde kompensasjonskostnadene i tråd med organisasjonens nåværende økonomiske status og forventede inntekter.

3. Analyse av fordeler

Fordeler spesialister kan redusere selskapets kostnader forbundet med omsetning, slitasje og ansette erstatning arbeidstakere. De er viktige for organisasjonen fordi de har de ferdigheter og kompetanse som er nødvendige for å forhandle gruppepensjonspakker for ansatte, innenfor organisasjonens budsjett og i samsvar med økonomiske forhold. De er også kjent med ansattes fordeler mest sannsynlig å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere. Dette kan redusere selskapets kostnader knyttet til omsetning, slitasje og ansett erstatningspersonell.

4. Sikkerhets- og risikostyring

Arbeidsgivere har plikt til å levere trygge arbeidsforhold. Arbeidsplass sikkerhets- og risikostyringsspesialister fra HR-området forvalter overholdelse av amerikanske forskrifter for arbeidstilsyn og helseforvaltning ved å opprettholde nøyaktige arbeidslogger og -oppføringer og utvikle programmer som reduserer antall arbeidsskader og dødsfall. Arbeidsplasssikkerhetsspesialister engasjerer også ansatte i å fremme bevissthet og sikker håndtering av farlig utstyr og farlige kjemikalier.

5. Minimere ansvarsprosesser

HR-ansattes relasjonsspesialister minimerer organisasjonens eksponering og ansvar knyttet til påstander om urettferdig ansettelsespraksis. De identifiserer, undersøker og løser problemer på arbeidsplassen som, uten tilsyn, kan spiral ut av kontroll og embroilere organisasjonen i juridiske saker knyttet til føderale og statlige diskriminerings- og trakasseringslover.

6. Opplæring og utvikling

HR trening og utvikling spesialister koordinere ny ansatt orientering, et viktig skritt i smiing en sterk arbeidsgiver-ansattes forhold. Opplærings- og utviklingsområdet for HR gir også opplæring som støtter selskapets rettferdige ansettelsespraksis og ansattes utvikling for å forberede aspirerende ledere for tilsyns- og lederroller.

7. Ansattes tilfredshet

Medarbeiderforbindelsespesialister i HR hjelper organisasjonen til å oppnå høy ytelse, moral og tilfredshet gjennom hele arbeidsstyrken, ved å skape måter å styrke arbeidsgiver-ansattes forhold. De administrerer medarbeiderundersøkelser, gjennomfører fokusgrupper og søker arbeidstakerinnspill med hensyn til trivsel og måter arbeidsgiveren kan opprettholde gode arbeidsforhold.

8. Rekruttering og ombordstigning

HR-rekrutterere klarer ansettelsesprosessen fra screening gjenopptar til planlegging intervjuer til behandling av nye ansatte. Vanligvis bestemmer de de mest effektive metodene for rekruttering av søkere, herunder å vurdere hvilke søkersporing systemer som passer best for organisasjonens behov.

9. Ansette prosesser

HR-fagfolk jobber tett med å ansette ledere for å gjennomføre gode ansettelsesbeslutninger, i henhold til organisasjonens arbeidsstyrkebehov. De gir veiledning til ledere som ikke er kjent med HR eller standard ansettelsesprosesser for å sikre at selskapet utvider tilbud til egnede kandidater.

10. Opprettholde samsvar

HR-arbeidstakere sikrer at organisasjonen overholder arbeidslovgivningen for føderal stat. De fullfører papirarbeid som er nødvendig for å dokumentere at selskapets ansatte er kvalifisert til å jobbe i USA. De overvåker også overholdelse av gjeldende lover for organisasjoner som mottar føderale eller statslige kontrakter, gjennom å opprettholde søkerflytlogger, skriftlige bekreftende handlingsplaner og ulike konsekvensanalyser.

Anbefalt

Slik blogger du bilder på Tumblr ved hjelp av Bookmarklet
2019
Slik bypasser du lav blekk på en Lexmark
2019
Liste over hundens oppstartskostnader
2019