Internet Explorer vil ikke skrive ut til trådløs skriver

Utskrift fra Internett til en trådløs skriver er praktisk, men krever at mange elementer samarbeider. Hvis en del av systemet ikke virker, er maskinvaren slått av, eller programvare eller Internett-innstillinger er feil - det kan bidra til utskriftsproblemer. For eksempel kan Internet Explorer ha et tillatelses- eller beskyttelsesproblem. Skriverdrivere kan være utdaterte. Modemet eller ruteren kan være slått av eller må startes på nytt, og maskinvaren er kanskje ikke riktig tilkoblet. Du kan ofte løse problemet bare ved å oppdatere programvare eller innstillinger.

Skriverdrivere

Skriverdrivere er deler av programvare som hjelper skriveren til å kommunisere med datamaskinen. Utdaterte eller ødelagte drivere kan forstyrre vanlige utskriftsjobber, så oppdater dem før ytterligere feilsøking. Du kan oppdatere drivere ved hjelp av Windows Update ved å sveipe inn fra høyre side av hovedvinduet og klikke på "Søk". Skriv "Windows Update" (uten anførselstegn her og i påfølgende kommandoer) i søkefeltet, og klikk på "Innstillinger, " "Windows Update" og "Check for Updates." Bla gjennom "Velg oppdateringene du vil installere" og finn driverne som er knyttet til skriveren. Klikk på boksen ved siden av driveroppdateringen din, så et merke vises og klikk på "OK". Klikk på "Installer oppdateringer" -knappen på Windows Update-siden og vent på oppdateringene som skal installeres.

Maskinvare og kabler

Utskriftsproblemer kan ofte løses ved kontroll av maskinvareoppsett og kabelforbindelser. Koble skriverkablene i stramt og koble strømledningen godt til et fungerende stikkontakt. Hvis du er koblet til en stikkontakt, må du kontrollere at strømkabelen er slått på. Sjekk modemets og ruterenes strømforbindelser, og bekreft at de mottar strøm fra et stikkontakt, og at de er koblet til datamaskinen. Se enhetens håndbøker for tilkoblingsinstruksjoner.

Skriverforbindelser

Windows oppdager alle enhetstilkoblinger i Internet Explorer i dialogboksen for utskrift. Trykk på "Ctrl-P" for å åpne dialogboksen for utskrift, og velg "Enheter" for å se om du er koblet til riktig skriver. Du kan også sørge for at en skriver er riktig installert ved å sveipe inn fra høyre side av hovedvinduet og velge "Søk". Skriv inn "Enheter" i søkeboksen, og klikk deretter på "Innstillinger" og "Enheter." Din installerte skriver vises i listen. Hvis det ikke vises, må du koble skriveren til de riktige uttakene og datamaskinens porter og slå den på. Klikk på "Legg til en enhet" -knappen i enhetslisten og følg instruksjonene på skjermen.

Beskyttet modus

Internet Explorer bruker en nettlesingsprotokol kalt Beskyttet modus, som bidrar til å beskytte datamaskinen mot skadelig programvare. Det kan forstyrre noen utskriftsprosesser. Prøv å deaktivere Beskyttet modus og test på nytt. Klikk på menyen "Verktøy" øverst i Internet Explorer-vinduet og velg "Sikkerhet" -panelet. Klikk på boksen ved siden av "Aktiver beskyttet modus (krever omstart av Internet Explorer)" så merket forsvinner, og klikk "Apply" og "OK." Start Internet Explorer på nytt.

Tillatelsesinnstillinger

Du kan også få problemer med å skrive ut til en trådløs skriver hvis Windows-administratorinnstillingene er satt til Standard i stedet for Administrator. Hvis Windows-kontoen din har administratortillatelse til å endre tillatelser, kan du prøve å skifte fra Standard til Administrator før du tester utskrift i Internet Explorer. Sveip inn fra høyre side av skjermen og skriv inn "Internet Explorer" i søkefeltet. Høyreklikk på "Internet Explorer" -ikonet og velg "Kjør som administrator". Start Internet Explorer på nytt.

Anbefalt

Hva er viktig å huske på når du skriver et forretningsbrev?
2019
Regnskapssystemets etikk
2019
Arbeidsloven og Per Diem
2019